Hí­rek, események
Garancsi nyárbúcsúztató
Írta: Peterdy András   
2017. augusztus 28. hétfő, 18:37

Augusztus 26-án Egyesületünk megrendezte a Garancsi nyárbúcsúztató rendezvényét, melyet Piliscsaba Város Önkormányzat Civil alapja is támogatott. Az idő kegyes volt hozzánk, így kellemes hangulatban hallgathattuk Csordás Ákos koncertjét, gyönyörködhettünk az oldtimer autókban és motorokban, valamint kóstolhattuk a főzőverseny résztvevőinek remekeit. Külön köszönet a szervezésért Róbert Nórának, Zombory Zsuzsának, Horonyi Antalnak és mindenkinek, aki segítséget nyújtott. Az eseményen több, mint 300 fő vett részt. A rendet, mint minden évben a helyi rendőrök és a Piliscsabai Polgárőrség biztosította.


 
2017. évi közgyűlés
Írta: Peterdy András   
2017. július 09. vasárnap, 07:22

A Piliscsaba-Garancstető Érdekvédelmi Egyesület 2017.05.21-én megtartotta a 2017. évi rendes közgyúlését. A következő nairendi pontok voltak:

1. Az Egyesület elnökének beszámolója

2. 2016. évi eredmény kimutatás, mérlegbeszámoló közhasznúsági jelentés elfogadása

3. 2017. évi költségvetés

4. Kutyamenhely működésével kapcsolatos helyzet áttekintése

5. Egyéb

 

A közgyúlés a következő határozatokat hozta meg:

 

1/2017 (05.21.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés elfogadja Peterdy András beszámolóját a 2016. évről.


2/2017 (05.21.) közgyűlési határozat: A közgyűlés elfogadja az Egyesület 2016. évi mérleg és eredmény kimutatását, valamint a közhasznúsági mellékletet, és felhatalmazza az elnököt, hogy írja alá és a jogszabályban előírt módon tegye közzé azt.


3/2017 (05.21.) közgyűlési határozat: A közgyűlés elfogadja az Egyesület 2017. évi költségvetést.


4/2017 (05.21.) közgyűlési határozat: A térfigyelő kamerarendszer telepítésére rendelkezésre álló források felhasználása a Piliscsaba Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében szereplő települési térfigyelő rendszer projekthez kapcsolódva valósuljon meg. A közgyűlés felkéri az Elnököt, hogy ebben az ügyben az Önkormányzat irányában járjon el.


5/2017 (05.21.) közgyűlési határozat: Az Egyesület Közgyűlése meghatalmazza az elnököt, hogy a kutyaugatás ügyében a érdekelt félként továbbra is részt vegyen a folyamatban és segítse a nyugalmukban megzavart lakók érdekeinek az érvényesítését. 

 

Módosítás dátuma: 2017. július 09. vasárnap, 07:32
 
Kutyavilág Garancstetőn
Írta: Peterdy András   
2017. június 06. kedd, 09:58

A történet még 2016-ban kezdődött: novemberben a garancstetői lovarda területén állatmenhely került kialakításra oly módon, hogy a lovarda tulajdonosa istállóinak egy részét a Futrinka utca Kutyavédő és Kutyás Szabadidősport Egyesület részére bérbe adta.

A közvetlen lakókörnyezetünkbe létesített állatotthon a környéken élők nyugodt lakhatáshoz való jogát tartósan, jelentősen zavarja. A nagy számban (esetenként akár 20 darab is) bezárva tartott, ebek folyamatos, hangos csaholása, nyüszítése lényegében az összes itt lévő békés nyugalmát zavarja, van, akinek ingatlanában példának okáért becsukott ajtók, ablakok mellett is élhetetlen körülményeket teremtve ezzel. Ez az áldatlan és jogszabálysértő állapot a hét valamennyi napján, minden napszakban tapasztalható.

Természetesen szóban, kulturált emberhez méltó módon kívántuk jelezni a problémát, de pökhendi, bárdolatlan stílusú, durván elutasító reakciók érték többünket, ezért is fordultunk közterület felügyelőhöz, érdekképviseleti szervhez (Piliscsaba-Garancstető Érdekvédelmi Egyesülethez), majd végül az önkormányzat jegyzőjéhez és polgármesteréhez.

Amikor a bejelentést megtettük, és egyáltalán tájékozódtunk, hogy ki is költözött a közvetlen szomszédságunkba és milyen keretek között végzi tevékenységét, aminek áldásos hatását nap mint nap érezhetjük, derült ki, hogy a menhely tevékenységét „elfelejtette” bejelenteni (bár november óta vannak itt, csak áprilisban jelentették be tevékenységüket az Érdi Járási Hivatalnak, mint állategészségügyi szervnek). Igaz, hogy a vonatkozó jogszabály előzetes bejelentést ír elő és nem utólagost, ez nyilván nem zavarta a békés jövevényeket. Mondanom sem kell, hogy az itt lakókat is elfelejtették arról megkérdezni, hogy mit is szólnának, egy kutyamenhelyhez a házuk mellett?

Érthetetlen módon kaptunk olyan válaszokat, hogy „majd megszokjuk”, „különben is külterület”, „azt csinálunk amit akarunk”. Nos, ilyen válaszokkal (?) érdemben nehéz vitatkozni (nem is kell), de azért tegyük helyre a dolgokat: ha külterületi besorolású egy ingatlan, ha belterületi: akár egy embert, akár egy egész lakókörnyezetet birtoklásában zavarni nem lehet. A jogsértő magatartást nem orvosolja sem a művelési ág, sem a földhivatali besorolás. Továbbá, ha valaki szóvá teszi, hogy nem tud kimenni a kertjébe, mert egész nap kutyanyüszítést kell hallania és ablakot sem akar már nyitni, akkor azt a felet nem kezdjük el fenyegetni, nem állunk meg háza előtt dudálni és kiabálni, nem készítünk róla (és telkéről) videót amit megosztunk az interneten, nem indítunk gyermekével szemben gyermekbántalmazást bejelentve gyámhivatali eljárást (!). Keresztény ember ilyet nem tesz.

Mivel szóban nem tudtunk értelmesen kommunikálni - sajnos a lovarda tulajdonosaival sem - 2017. március 22-én birtokvédelmi kérelmet nyújtott be a lovardához legközelebb lakó lakótársunk, mely kérelmet 45 db. helyben, lakóparkunkban lakó (!) szomszéd is aláírt. Jegyző 2017. április 13-án - mint látszik a dátumból, meglehetősen sok időt hagyva a vita rendezésére - birtokvédelmi határozatot hozott, melyben kimondta, hogy a köznyugalom sérült, egyben eltiltotta kötelezett egyesületet a jövőbeli birtoksértő magatartástól és kötelezte arra, hogy a kutyamenhelyen a kutyákat akként tartsa, hogy a szomszédoknak a zavartalan birtokláshoz fűződő joguk a legkisebb mértékben sem sérüljön. Kötelezett a határozatban foglaltaknak nem tett eleget. Vártuk, hogy Garancstetőn ismét csönd és béke legyen, de semmit sem ért a birtokvédelmei határozat, maradt annak végrehajtása.

A végrehajtást újabb 42 itt lakó ember kérte (bár a határozat végrehajtása nem kérelemre, hanem hivatalból történik). A birtokvédelmi határozatot a kötelezett egyesület tértivevény tanúsága alapján átvette, ezen túlmenően 2 alkalommal közterület felügyelő a határozat tartalmáról igazolt formában a helyszínen értesítést adott és kérte a kutyák elvitelét. Bár a jegyző határozatának végrehajtására 3 napos határidő van, az önkéntes teljesítésre időt hagyva csak 2017. május 10-én került sor végrehajtásra: a kutyákat karhatalom és másik állatmenhely (Zöld Sziget, Törökbálint) közreműködésével elvitték. A már korábban említett végelláthatatlan mocskolódás új erőre kapott, hirtelen azok is tájékozottak lettek az ügyben akik a település túl végén laknak, mindenki mindenkinél mindent jobban tudott - főleg azok, akik nem is laknak itt, de tudják, hogy itt mindenki utálja a kutyákat.

Igyekeztünk nem válaszolni, nem reagálni ezekre a megnyilvánulásokra, még akkor is, ha olyan nonszensz kijelentéseket olvashattunk, hogy a helyiek kutyái a zavaró ebek (érdekes, eddig nem zavartak senkit?) nem pedig a kutyamenhely állatai, és különben is itt csak állatgyűlölő emberek laknak. Hiába kutyatartók, akkor is azok.

Nem reagáltunk a média megkereséseire sem. Egyrészt azért, mert nem adtak (nem adhattak) objektív képet, másrészt egy folyamatban lévő ügyről csak részleges tájékoztatást lehet felelősségteljesen adni, az pedig nem szolgálja a teljes tájékoztatást, csak parttalan és meddő vitát eredményez. Másrészt nem akartuk magunkat kitenni még több támadásnak, bőven elég, amit azért kaptunk, mert felléptünk saját védelmünkben.

Kapott az eljáró hivatal, annak munkatársai és munkáját végző rendőr is hideget-meleget. A határozat végrehajtása során az eljáró hivatalos személyt akadályoztatták, nem engedték be, intézkedésének - és a rendőri intézkedésnek is - ellenszegültek. A végrehajtási eljárás kényszercselekmény, azt kötelezett - hacsak önként nem teljesít - tűrni köteles.

A jegyzői határozat nyomán az illetékes állategészségügyi szerv az állatmenhely nyilvántartásba vételét felfüggesztette (engedély nem kell állatmenhelyhez, azt helyettesíti a szakhatóság általi nyilvántartásba vétel). Így most már jogi lehetőség sincs menhelyi körülmények közötti állattartásra (bár a jogszabályi megfelelés Futrinkásokat eddig se nagyon érdekelte).

Az egyesület a bíróságon keresetet nyújtott be, így ügyünk ott folytatódik. Jelezték, hogy minden követ megmozgatnak kutyáik védelme érdekében. Nos, ez mindenről, csak nem a kutyákról szól. Semmi köze a kutyákhoz. Ha a szomszédságban lakatosüzemet nyitna valaki és azzal lehetetlenítené el az itt lakókat, akkor azzal szemben lépnénk fel. Egy kutyamenhely egészen egyszerűen nem ebbe a környezetbe való, nem itt a helye. Ez a pénzről szól. Egy olyan egyesület, amely évi több, mint 30 millió forintot kalapoz össze adók 1 %-ából, de a napi szintű kutyaélelmezést is rendszeres támogatói gyűjtésből próbálja meg előteremteni, (melyet nyomon lehet követni az interneten) nem azt a benyomást kelti, hogy az állatvédelem élvez prioritást. Olyan ez, mint amikor a szép emlékű NDK pártvezér Erich Honecker arról beszélt Berlinben egy G Mercedesből, hogy a világ legjobb autója a Trabant.

Lehet hergelni embereket, lehet uszítani, lehet „pikniket” tartani, lehet támogatókat keresni, akik a bírósági eljárást tudják segíteni (?), lehet kisgyermekes anyukát megfenyegetni, de ez nem kutyavédelem. Bár zárt adatkezelést kértünk hivatalunktól, az aláírók kaptak alig burkolt fenyegető levelet is a Futrinkától - cserébe azért, mert fel mertek lépni érdekeikért. Ez semmivel nem szolgálja az állatvédelmet.

Így néz ki a kutyák védelme a Futrinka elképzelésében. Köszönjük, nem kérünk belőle: mi az otthonainkat és a családjainkat védjük. 

Módosítás dátuma: 2017. július 09. vasárnap, 07:30
 
Beszámoló az Egyesület 2016. évi tevékenységéről
Írta: Peterdy András   
2017. január 02. hétfő, 17:06

Beszámoló az Egyesület 2016. évi tevékenységéről

2016.-ban Egyesületünk első sorban a megkezdett feladatok befejezésére és a közösség építésre koncentrált. A működésben jelentős változást jelentett, hogy csökkentettük a tagdíjat és ezzel párhuzamosan egy következetesebb költségvetés tervezési és követési módszert alakítottunk ki. Feith Attila személyében az Egyesületnek új elnökségi tagja is lett, aki a leköszönő Kiss Györgyöt váltotta fel.

 

 

Az Egyesület működése

Az Egyesület fő bevételi forrásait jelentette Piliscsaba Város Önkormányzat Civil Alapjának támogatása, a tagdíjak, az SZJA 1% felajánlások és a célszerinti eseti támogatások. Az Egyesület céljai – melyekben változás nem történt – a következők voltak:

 

 

  • Piliscsaba – Garancstető tájegység lakóinak érdekképviselete, a lakókörnyezet (utak, játszóterek, stb.) megépítésének, fenntartásának megoldása. A terület bemutatása, megismertetése a turisztika iránt érdeklődők számára.
  • Kapcsolattartás és érdekérvényesítés az illetékes Önkormányzat, a beruházók és a közüzemi szolgáltatók felé.
  • Az egyesületi tagok érdekképviselete és érdekvédelme.
  • Szakmai anyagok, tanulmányok elkészíttetése a lakókörnyezet komfortosítása érdekében
  • Kapcsolattartás hasonló célok megvalósítását kitűző más tájegységen létrejött Egyesületekkel.
  • A lakókörnyezet tájékoztatása és támogatásának megszervezése a lakókörnyezet jobbítása iránt.

 

A 2016. évben az Egyesülettel szemben hatósági elmarasztalás nem érkezett, bírságot nem fizettünk. Az adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk. A közgyűlés döntése alapján lépéseket tettünk a tagdíjak minél hatékonyabb beszedése érdekében, valamint örvendetes hír, hogy számos új emberrel is bővült tagjaink száma.

Dolgozunk a háttérben

Aktív szereplői voltunk 2016.-ban is a várostakarítási akciónak. Sőt ezen túlmenően számos ember anyagi támogatásának és munkájának köszönhetően a játszótéri eszközöket felújítottuk. Nem sokáig örülhettünk ennek, mert azt kellett látnunk, hogy az egyik elem annyira megsérült, hogy már funkcionálisan használhatatlanná vált. A megoldáson dolgozunk, a játszóeszköz felújítása 2017. tavaszán fog megvalósulni.

Garancs nem csak a játszótérből áll! A közbiztonságunk javítása érdekében telepített térfigyelő kamera működését fenntartottuk. A rendőrség több esetben fel is használta a nyomozásához a felvételeket. Köszönhetően a Polgárőrséggel és a körzeti megbízottal kialakított jó kapcsolatnak, a járőrözések száma is növekedett.

Az útjaink minősége folyamatosan romlott. Az SZJA 1% bizonyos hányadát a bukkanókra tudtuk fordítani, de másra már nem maradt forrás. Az önkormányzatot folyamatosan tájékoztattuk a helyzetről. Májusban néhány helyen a kátyúzási munkálatok meg is történtek.

Törekszünk a közösség összetartására

Piliscsaba-Garancstető Érdekvédelmi Egyesület 2016. augusztus 27-én megrendezte a hagyományos Garancstetői nyárbúcsúztató rendezvényét, melyet támogatásban részesített Piliscsaba Város Önkormányzat Civil alapja. Idén is nagyon sok látogatót vonzott az esemény Garancsról, Piliscsaba más részeiről és a környező településekről is. Látható, hogy az itt lakók világosan megfogalmazott ügyek mellé odaállnak és aktívan részt is vesznek a megvalósításban.

Érdekképviselet

Továbbra is aktív részt vettünk a város tevékenységében a bizottsági és egyéb szakcsoporti munkákon keresztül. Bár folyamatosan jeleztük igényeinket a Polgármesternek és a Jegyzőnek, de érdemi válasz mind a mai napig nem érkezett tőlük a következő ügyekben:

 

  • gyalogátkelőhely létesítése,
  • közösségi területek tulajdoni helyzetének számunkra megnyugtató megoldása,
  • csapadékvíz elvezetés.

 

Ezeknek a tisztázását napirenden tartjuk és a következő évben is megpróbáljuk érdekeinket érvényesíteni.

Társadalmi felelősségvállalás

Örvendetes tény, hogy a gyermekvállalási kedv nem csökkent. A kisgyermekes családok számára nagy könnyebbséget jelentett a “Komatál” programunk, amely már 15 éves múltra tekinthet minket. Ezen túlmenően az itt lakó közösség tagjai részt vettek a Magyarfalu Alapítvány által szervezett “Csángótúta”-n, valamint szokásos módon rengeteg karácsonyi adományt gyűjtöttünk össze a “cipősdoboz” akció keretében.Módosítás dátuma: 2017. január 02. hétfő, 17:13
 
Garancsi Nyárbúcsúztató - 2016
Írta: Peterdy András   
2016. augusztus 28. vasárnap, 18:36

2016.08.27-én a Piliscsaba-Garancstető Érdekvédelmi Egyesület megrendezte hatodik alkalommal a Garancsi Nyárbúcsúztató rendezvényt és oldtimer találkozót. Az eseményt támogatta Piliscsaba Város Önkormányzat Civil Alapja. A rendezvényen fellépett Vánkos Rita (Monó Manó), a Daróci rock zenekar és meglepetés vendégként Csordás Ákos az X-faktor döntőse. A jelenlévők gyönyörködhettek az oldtimer csodákban, miközben a főzőverseny mesterszakácsai szorgoskodtak. Az idő is kegyes volt hozzánk. Köszönöm szépen minden vendégünknek, aki úgy gondolták, hogy egy ilyen helyi eseményen személyesen is részt vesznek, valamint minden fellépőnek a közreműködését, a Piliscsabai Polgárőrségnek a helyszín és a felvonulás biztosítását. Külön köszönöm, hogy Piliscsaba Város Polgármestere és családja is megjelent körünkben és együtt szórakozott velünk. Jövőre, folytatjuk!

 


 

 

Módosítás dátuma: 2016. augusztus 28. vasárnap, 18:56
 
« ElsőElőző1234567KövetkezőUtolsó »

1. oldal / 7
- Copyright 2010 - GK-Projekt Kft. - Pfeiffer Zoltán -
Gk-projekt.hu